Title De hemelsche wolcke nu doorbreekende ofte De hemel-vaerts-ladder des Heeren Christi nedergelaten om ons opteleyden tot de hemelvaert en verheerlicking door de dood en de opstanding
Category Book
Edition
Volume
Contributions
Dates
Publication Place Amsterdam
Publisher Unknown
Physical Description
Illustrations Unknown
Frontispiece Unknown
Translation Description
Dedication
Worldcat Url http://www.worldcat.org/oclc/68852902
Subject
Genre Translations
Transcription No
Physical Locations
Digital Locations
Digital Url
Notes Dutch translation of "Heavenly cloud now breaking"
Bibliographic Citation
Editorial Notes
Additional Links
Complete Yes
Updated Most recent update 2017-11-01 10:49:43.