Title Des doorlughtigen Bassa Ibrahims en der volstandige Isabellæ wonder-geschiedenissen
Category Book
Edition
Volume
Contributions
Dates
Publication Place Amsterdam
Publisher Unknown
Physical Description
Illustrations Unknown
Frontispiece Unknown
Translation Description
Dedication
Worldcat Url http://www.worldcat.org/oclc/861014474
Subject
Genre Novels
Transcription No
Physical Locations Bibliotheek Universiteit Van Amsterdam, Universiteit Leiden, etc.
Digital Locations
Digital Url
Notes "Also attributed to Georges de Scudéry. In 't Fransch beschreven door den vermaerden heer Scudery. Een werck, niet alleen treflijk door veeleerley ware, deftige en vrrolijcke gevallen, maer oock bysonder aengenaem door de çierlijcke welspredenheyd. Vertaeld door S. de Vries." (Worldcat)
Bibliographic Citation
Editorial Notes
Additional Links
Complete Yes
Updated Most recent update 2017-11-01 10:49:45.