Title Pael-steen van den tyt onses levens: Dat is, VVt-spraeck over het geschil, Of de palen van 't leven vast staen, ofte by ons verset konnen vverden. / In Latijn aen d'heere Johan van Bevervvyck geschreven door de edele deught-en-konst-rijcke Joffrouvv, Joffr. Anna Maria van Schurman, ; en nu in de Nederlantsche tale overgeset.
Category Book
Edition
Volume
Contributions
Dates
Publication Place Dordrecht
Publisher Unknown
Physical Description 64
Illustrations Unknown
Frontispiece Unknown
Translation Description
Dedication
Worldcat Url http://www.worldcat.org/oclc/68772975
Subject
Genre Translations
Transcription No
Physical Locations
Digital Locations
Digital Url
Notes
Bibliographic Citation
Editorial Notes
Additional Links
Complete Yes
Updated Most recent update 2017-11-01 10:49:48.